Saturday, January 16, 2021
Home > Uncategorized > NJERIU KA 3 MBULESA

NJERIU KA 3 MBULESA

Njeriu ka 3 mbulesa…[Marrë nga libri Hiljetul Eulia 8/34].Ka thënë Ibrahim ibn Ed’hem, All-llahu e meshiroftë:”Njeriu ka tri mbulesa në zemrën e tij:gëzimin,mërzijën dhe kënaqësinë,nëse gëzohesh për diçka prezente ti je lakmues kurse lakmuesi është i privuar, nëse mërzitesh për të humburën ti je i hidhëruar dhe i hidhëruari është i dënuar, kur gëzohesh ti mahnitesh me vetveten kurse vetëpëlqimi asgjëson punën”.

Argument per këtë është fjala e Allahut të Lartësuar: “Ashtu që të mos dëshproheni tepër për atë që ju ka kaluar, e as të mos gëzoheni tepër me atë që Ai(Allahu) u ka dhënë,sepse Allahu nuk e do asnjë arrogant që u lavdërohet të tjerëve”. [suretu el hadid ajeti nr.23] ,[Marrë nga libri Hiljetul Eulia 8/34].

Përshtati Suad Shabani

Medine el munevere

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: