Saturday, January 16, 2021
Home > Uncategorized > KUR NDIEJMË DHIMBJE APO NGACMIME NË TRUP

KUR NDIEJMË DHIMBJE APO NGACMIME NË TRUP

KUR NDIEJMË DHEMBJE A NGACMIME NË TRUPPejgamberi (salall-llahu alejhi ue selem) thotë:

“(Kur ndokush nga ju ndien ngacmime e dhembje në trup) le ta vendosë dorën e tij mbi vendin që ndien dhembje e të thotë:

” BISMIL-LAH, BISMIL-LAH, BISMIL-LAH. Më pas shton shtatë herë: UE EUDHU BIL-LAHI UE KUDRETIHI MIN SHERR-RRI MA EXHIDU UE UHADHIRU.”

“Me emrin e Allahut.Me emrin e Allahut. Me emrin e Allahut. Kërkoj mbrojtjen e Allahut, që paracakton gjithçka, që të më ruajë nga dhembja që ndiej a që po më afrohet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: