Saturday, January 16, 2021
Home > Uncategorized > GJITHMONË DUHET THËNË TË VERTETEN

GJITHMONË DUHET THËNË TË VERTETEN

Pejgamberi a.s.ka thënë:thuaje të vërtetën edhe nëse është e hidhur.Ai që s’e thotë të vërtetën është shejtan(djall) nem.

Andaj cdo herë,para se ta them të vërtetën,bëhem gati t’i përballoj akuzat e gënjeshtarëve.

Ngase kam bindjen se,thënja e së vërtetës,nuk e pakon rrizkun,as që e shpejton exhelin(vdekjen).sepse ata janë të caktuara nga vet Allahu fuqi plotë.

Shkruan Hoxhë Zekerija Bajrami

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: