Tuesday, January 19, 2021
Home > Uncategorized > ÇDO GJË KA BUKURI

ÇDO GJË KA BUKURI

Bukuria e zemrës është në frikën nga Allahu.Bukuria e mendjes është në diturinë.

Bukuria e shpirtit është në falënderimin.

Bukuria e gjuhës është në heshtjen.

Bukuria e fytyrës është në adhurimin.

Bukuria e zemrës është në lënien e zilisë.

Bukuria e fshehtësisë është në durimin.

Bukuria e shërbimit është në sjelljen.

Bukuria e të folurit është në sinqeritetin.

Bukuria e trupit është në modestinë.

Bukuria e gjithë kësaj është në suksesin nga Allahu.

Allahu na furnizoftë bukurinë e jashtme dhe të brendshme!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: