Saturday, January 23, 2021
Home > Uncategorized > Risku jonë është i pafund

Risku jonë është i pafund

A jemi të vetëdijshëm për riskun (furnizimin) e Allahut në jetët tona?Mësova të mos e kufizoja riskun (furnizimin) e pasurisë dhe të gjërave të prekshme. Risku juaj i tejkalon rrethanat tuaja financiare.

Allahu na ka nderuar me risk që është gjithëpërfshirës.

Risk paraqet të kesh shok të sinqertë.

Risk paraqet edhe çasti i qetësisë së brendshme.

Risk paraqet edhe ëndrra e cila na mbush me energji.

Risk paraqet edhe çatia mbi kokë e cila ju siguron ju dhe familjen tuaj dhe u bën të pavarur nga të tjerët.

Risk paraqet edhe një pamje e bukur e cila ju energjizon.

Risk paraqet edhe dashuria që ndjeni ndaj atyre që i doni dhe kthimi reciprok i asaj dashurie nga ata.

Risk paraqet edhe takimi i bekuar në të cilën ju morët vërejtjen dhe ju ka shpëtuar nga mëkati.

Risk paraqet kur ju falin ata ndaj të cilëve keni gabuar dhe u jepet rasti ta përmirësoni gabimin.

Risk paraqet edhe dashuria e fëmijës suaj.

Risk paraqet edhe duaja e fëmijëve tuaj.

Risk është edhe supi ku mund të mbështeteni për të qarë.

Risk paraqet edhe çasti relaksues me shokun i cili ju qetëson nga depresioni.

Risk paraqet edhe karakteri i bukur dhe i mirë.

Risk paraqet edhe plotësimi i nevojave personale pa ndihmën e të tjerëve.

Vërtetë, Allahu është furnizues më i mirë.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: