Friday, January 22, 2021
Home > Uncategorized > GJASHTË GJËRA QË I LEHTËSOJNË VËSHTIRËSITË!!

GJASHTË GJËRA QË I LEHTËSOJNË VËSHTIRËSITË!!

Nëse i rikujton këto gjashtë gjëra të lehtësohen sprovat dhe vështirësitë:

1. Ta rikujtosh se çdo gjë që ndodh, ndodh me caktimin dhe me vullnetin e Allahut.

2. Ta rikujtosh se shqetësimi, demoralizimi, humbja e durimit, nuk e kthejnë caktimin e Allahut.

3. Ta rikujtosh se ajo që të ka kapluar, është e lehta nga ajo që është më e madhe se ajo.

4. Ta rikujtosh se çdo caktim i Allahut në vete përmban urtësi, nëse e kupton do ta shohësh sprovën si begati.

5. Ta rikujtosh se çdo sprovë dhe vështirësi që e godet besimtarin, për të është shpërblim, falje gjynahesh, rritje gradash dhe largim i ndonjë sprove edhe më e madhe se sa ajo.

6. Ta rikujtosh se ajo që është tek Allahu, është më e mirë dhe e përhershme.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: