Friday, January 15, 2021
Home > Uncategorized > A e keni ditur kete per diten e xhuma?

A e keni ditur kete per diten e xhuma?

Profeti (sal-lAllahu alejhi ue selem) ka thene: “Me kryesorja e te gjitha diteve (prijesja e diteve) eshte dita e xhuma. Ajo eshte dita me e madhe tek Allahu. Ajo eshte me e nderuar tek Allahu sesa dita e Fitrit apo dita e Kurbanit. Ajo ka 5 vlera te rendesishme: Allahu e krijoi Ademin ne kete dite; ne kete dite Allahu e zbriti Ademin ne toke; ne kete dite Allahu ia solli vdekjen Ademit; ne kete dite eshte nje kohe gjate se ciles, nese dikush e lut Allahun per ndonje gje ne te, Allahu do t’ia jape pervecse nese ai kerkon dicka qe eshte e ndaluar; dhe ne kete dite do te ndodhe Kijameti. Nuk ka engjell qe eshte afer Allahut, qiellit, tokes, eres, malit apo detit, te mos jete i shqetesuar per diten e xhuma.”

{Transmeton Ahmedi dhe Ibn Maxhe. El Iraki thote se zinxhiri i ketij hadithi eshte i mire}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: