Home > 2017 > November (Page 2)

SPROVAT E NDRYSHME

Ebu Hurejra ka thënë: I Dërguari i Allahut ka thënë: “Atij personi që Allahu i do të mirën, e sprovon me fatkeqësi”. [1] Shpjegimi i hadithit: Durimi është kurora e muslimanit, ndërsa kërkimi i shpërblimit është arma e besimit, nëpërmjet të cilës ai përballon me sukses fatkeqësitë e jetës. E gjithë çështja

Read More

SHKAQET E FITIMIT TË BEREQETIT

Hutbeja e parë Lavd-falënderimi i takon vetëm Allahut i cili na bëri musliman. Dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt me të drejtë përveçse Allahut, azze ue xhel, që është Një, Njohësi i të dukshmes dhe i të padukshmes, Ai është i Gjithmëshirshmi, Mëshirëploti. Ai është Allahu, përveç të Cilit nuk

Read More

DËNIMET DHE NDESHKIMET

Lavd falënderimi i takon vetëm Allahut i cili e bëri Kuranin udhëzimin për njerëzimin. Dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt me të drejtë vetëm se Allahut, azze ue xhel , që është Një, Njohësi i së dukshmes dhe i së padukshmes, Ai është i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. Ai është Allahu,

Read More

Disa lutje madhështore

O Allah! – Fali dhe mëshiroj besimtarët. – Fali dhe mëshiroj gjynahqarët. – Fali dhe mëshiroj falësit e namazit. – Fali dhe mëshiroj ruajtësit e nderit. – Fali dhe mëshiroj baballarët dhe nënat. – Fali dhe mëshiroj të vjetrit dhe të rinjtë. – Fali dhe mëshiroj nxënësit dhe nxënëset. – Fali dhe mëshiroj mësuesit dhe mësueset. – Fali dhe

Read More

Një tregim interesant!

“Përse e lexojmë Kur’anin kur nuk kuptojmë as një fjalë Arabisht? Një amerikan i moshuar mysliman, jetonte në një fermë në lindje të maleve Kentaki (Kentucky) së bashku me nipin e tij. Çdo mëngjes, gjyshi zgjohej herët në mëngjes, ulej në tavolinën e kuzhinës dhe lexonte Kur’an. Nipi i tij, dëshironte të bëhej sikur

Read More