Monday, January 18, 2021
Home > Uncategorized > Shkencëtari i habitur me hadithin e Muhammedit (Alejhi Selam)

Shkencëtari i habitur me hadithin e Muhammedit (Alejhi Selam)

Shkencëtarët e kanë konfirmuar se, për të qenë fundi i jetës njerëzore i natyrshëm, plakja është mënyra më e mirë. Përndryshe, çdo tentim

për ta zgjatur jetën e njeriut, duke i tejkaluar kështu kufijtë, mund të ketë vetëm pasoja shumë serioze, sikur që është kanceri.

Përpos kësaj, ata thonë: “Çdo përpjekje për t’u bërë i pavdekshëm është gjë që shkon kundër natyrshmërisë.”
Ata kanë ardhur në përfundim se, edhe përkundër shpenzimeve të mëdha, të cilat janë me milirarda, për shërimin e plakjes dhe të

vazhdimësisë së jetës njerëzore, eksperimentet flasin se një gjë e tillë është e padobishme.
Për këto rezultate ka folur edhe pejgamberi i Zotit, Muhammedi a.s.. i cili për pleqërinë ka thënë: Për secilën sëmundje Allahu xh.sh., ka

dërguar ilaçin dhe parandalimin, përpos njërës.”
“E cila është ajo sëmundje, o Dërguari i Allahut?” – pyetën sahabët. “Pleqëria” – ishte përgjigjja e Muhammedit a.s.”
(Hadithin e shëndon Imam Tirmidhiu)
Burimi: kaheei7.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: