Friday, January 15, 2021
Home > Uncategorized > Është vërtetuar se muslimanët që e kanë bërë këtë lutje në çaste vështirësie dhe halli i ka liruar i madhi Zot! Mësoje lutjen!

Është vërtetuar se muslimanët që e kanë bërë këtë lutje në çaste vështirësie dhe halli i ka liruar i madhi Zot! Mësoje lutjen!

Tregohet se Profeti i njerëzimit Muhammedi alejhi selam hyri në Xhami. Njerëzit nga dashuria e madhe që kishin për profetin Muhammed alejhi selam mezi e prisnin. I Dërguari i Zotit ju tha:
– Do t’ju tregoj sot një lutje që pas çdo vështirësie që do të keni do të shpëtoni prej saj!
Sa do e thoshte vjen dikush e kap profetin Alejhi Selam nga dora dhe i tregoi për hallet, problemet e tij dhe Profeti Muhammed alejhi selam nuk e tha. Pasi kaloi një farë kohe njerëzit u kujtuan por i Dërguari i Zotit, Muhammedi alejhi selam kishte ndëruar jetë. Ata që ishin prezentë në xhami thanë:
– Si harruam ne, na mori jeta dhe nuk e pyetëm profetin tonë të dashur Muhammedin alejhi selam.
Aty doli daja i tij, Seadi dhe thotë:
– Atë ditë që ka ndodhur un i shkova në shtëpi dhe i thashë: o i Dërguar i Zotit na the diçka të madhe pa na i thënë? Tha profeti Muhammed alejhi selam:
– Çfarë është ajo?! tha:
– Na the që është një lutje e cila do ta thotë çdo musliman në një çast vështirësie dhe halli! Na i plotëso o i Dërguar i Zotit! Profeti Muhammed alejhi selam tha:
– Lutja e Junusit alejhi selam: “LA ILAHE IL-LA ENTE SUBHANEKE INNI KUNTU MINEDH-DHALIMIN”“Nuk ka Zot pos Teje. Ti je i pastër, nuk ke të meta. Unë i bëra padrejtë vetes!”
Vëlla dhe motër është vërtetuar 1438 vite që kush e ka bërë në çaste vështirësie e ka liruar i madhi Zot! Mësoje vëlla dhe motër sygjerojau dhe të tjerëve. Me besimin dhe mbështetjen tek i madhi Zot çdo brengë, pikëllim largohet!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: