Saturday, January 16, 2021
Home > Uncategorized > Disa lutje madhështore

Disa lutje madhështore

O Allah!

– Fali dhe mëshiroj besimtarët.

– Fali dhe mëshiroj gjynahqarët.

– Fali dhe mëshiroj falësit e namazit.

– Fali dhe mëshiroj ruajtësit e nderit.

– Fali dhe mëshiroj baballarët dhe nënat.

– Fali dhe mëshiroj të vjetrit dhe të rinjtë.

– Fali dhe mëshiroj nxënësit dhe nxënëset.

– Fali dhe mëshiroj mësuesit dhe mësueset.

– Fali dhe mëshiroj bamirësit dhe bamirëset.

– Fali dhe mëshiroj studentet dhe studentet.

– Fali dhe mëshiroj të mirët dhe të sjellshmit.

– Fali dhe mëshiroj të ndershmit e të ndershmet.

– Fali dhe mëshiroj të mbuluarat dhe të zbuluarat.

– Fali dhe mëshiroj ata që hidhërohen dhe nxehen.

– Fali dhe mëshiroj djemtë dhe vajzat e myslimanëve.

– Fali dhe mëshiroj të gjithë ata që harrojnë dhe gabojnë.

– Fali dhe mëshiroj të gjithë ata që nguten dhe tejkalojnë.

– Fali dhe mëshiroj të gjithë ata që po i lexojnë këto lutje.

– Fali dhe mëshiroj të gjitha ata që bëjnë “like” (pëlqejnë).

– Fali dhe mëshiroj të gjithë ata që “comment” (komentojnë).

– Fali dhe mëshiroj të gjithë ata bëjnë “share” (shpërndajnë).

– Fali dhe mëshiroj të gjithë ata që thonë: AMIN

Fale dhe mëshiroje shkruesin, postuesin e lutjes

O ZOTI IM !

Veç Teje, askush nuk e ndëgjon zërin e zemrës sime, dhe askush veç Teje nuk i din shpresat dhe ëndrat e mia.

O ZOTI IM !

Unë te Ty u mbështeta, Ty të besova, dhe Ti më mjafton mua, sa mbështetës, dhe mbrojtës i mirë je Ti.

Hoxhë Sinan Rushiti

O Allahu im!

Të lutem më mundësi të kam frikë ndaj Teje në vetmi e në publik !

Të lutem më bëj prej atyre që flasin gjithmonë të vërtetën, në gëzim dhe në hidhërim !

O Allah unë kërkoj të më bësh të matur në çdo kohë, në gjendje pasurie dhe varfërie .

O Allah kërkoj të mira të pashterrshme dhe lumturi të pafund,Më bëj që të jem gjithnjë i kënaqur me caktimin Tënd .

Të lutem më jep jetë të qetë pas vdekjës.

Të lutem më mundëso kënaqësinë e shikimit të Fytyrës Tënde dhe me dhuro mall të flakët për takimin me Ty.

Mos më vështirëso këtë takim dhe mos më sprovo me të.

O Allah me stolis me bukurinë e besimit dhe më bëj të udhëzuar e udhërrëfyes për të tjerët .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: